Beräkningen för kårtävlingen är förändrad till denna tramp. I år kommer det att löna sig att få med så många scouter som möjligt. Varje kår får en grundpoäng som sätts efter antalet deltagande scouter i förhållande till antal registrerade scouter i kåren. Det delas dessutom ut placeringspoäng till de bästa patrullerna i respektive klass.

Beräkningen går till på följande sätt:
Grundpoäng
S = Antalet deltagande scouter i upptäckarscout- och äventyrsscoutklasserna. Medföljande vuxna eller barn räknas ej.
R = Antalet registrerade scouter i åldrarna 10-17 år
S / R * 20
Max grundpoängen är 30 p.
Exempel: Två upptäckarscoutpatruller med 13 scouter deltar. Kåren har 15 registrerade scouter. 13 / 15 * 20 = 17,33p

 

Placeringspoäng delas ut till de 10 bästa patrullerna i varje klass. Poängen sätts enligt skalan 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Kårer utanför distriktet deltar inte i kårtävlingen.