Kontakt

Välkommen att kontakta oss om det är något du vill fråga om Alla Tiders Tramp.

Trampchefer – Allmän information
Mariana Mellgren, 070-693 76 77
Samuel Koelega, 070-587 68 78
Båda nås på trampchefer@varmlandstrampen.se.

Anmälan
Niclas Höglund
070-560 65 38
niclasho@gmail.com

Arrangerande scoutkårer
Equmeniascoutkårerna i Björneborg, Kristinehamn, Visnum, Väse och Ölme.

Värmlandstrampen