Mer om Värmlandstrampen

Värmlandstrampen är ett årligen återkommande arrangemang som Equmeniascoutkårerna i Värmland turas om att ansvara för. I år är det Equmeniascoutkårerna i Östra Värmland; Björneborg, Kristinehamn, Visnum, Väse och Ölme, som arrangerar Värmlandstrampen tillsammans. Senaste gången vi arrangerade Värmlandstrampen i var 2010, S:t Georgs tramp.

Värmlandstrampen genomförs som en ca 9 km lång dagsvandring där deltagarna får lösa uppgifter och svara på frågor på 12 bemannade kontroller längs banan. Deltagarna tävlar i patruller om 3-10 personer och är uppdelade i tre klasser; upptäckarscout, äventyrarscout och en vuxengrupp.

Pris delas ut till de tre bästa patrullerna i varje klass. Den bästa patrullen i varje klass ett vandringspris:

Upptäckare: Ett träemblem med föreningsmärke
Äventyrare: Vandringskänga
Vuxen: Vandringsstav

Förutom dessa priser finns också ett vandringspris för scoutkåren med bästa bästa genomsnittspoäng, Bävern. En åtråvärd trofé att ha hemma i scoutlokalen.

 

Värmlandstrampen