Hitta till Alla Tiders Tramp

AllaTiders Tramp genomförs söder om gamla A9-området i Kristinehamn.

Parkering
Parkering sker vid den stora körplanen söder om gamlaA9-området.

Observera att infart sker från Presterudsvägen in på Garnisionsvägen genom gamla A9-området.

Adressen är Garnisionsvägen 1. Klicka här för vägbeskrivning –>

E18 från öster: Ta av vid  Solbackemotet/Kristinehamn C  kör mot Centrum.  Följ Dalavägen/Karlstadvägen och sedan skyltning mot Skärgården. Från Presterudsvägen ta av in på Garnisionsvägen, skylt Presterud.

E18 från väster: Ta av vid  Kristinehamn V (västra) C (centrum). Följ skyltning mot Skärgården. Från Presterudsvägen ta av in på Garnisionsvägen, skylt Presterud.

Väg 26 från norr: Kör mot Centrum.  Följ Dalavägen/Karlstadvägen och sedan skyltning mot Skärgården. Från Presterudsvägen ta av in på Garnisionsvägen, skylt Presterud.

Väg 26 från söder: Kör mot Centrum och sedan Skärgården. Från Presterudsvägen ta av in på Garnisionsvägen, skylt Presterud.

Värmlandstrampen